praha-stavebni-prace.cz P-stavební s.r.o. | Rekonstrukce dom? a byt? Praha

praha-stavebni-prace.cz
Title: P-stavební s.r.o. | Rekonstrukce dom? a byt? Praha
Keywords:
Description: Uká?eme vám, jak vypadá efektivní vystavba rodinnych dom?. Zajistíme kompletní stavební práce v?etně rekonstrukce domu ?i bytu v Praze!
praha-stavebni-prace.cz is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. praha-stavebni-prace.cz has 43% seo score.

praha-stavebni-prace.cz Information

Website / Domain: praha-stavebni-prace.cz
Website IP Address: 46.255.231.65
Domain DNS Server: cns1.centrum.cz,cns2.centrum.cz

praha-stavebni-prace.cz Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

praha-stavebni-prace.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

praha-stavebni-prace.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Date Mon, 08 Aug 2016 05:27:10 GMT
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8

praha-stavebni-prace.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

praha-stavebni-prace.cz Traffic Sources Chart

praha-stavebni-prace.cz Similar Website

Domain Site Title

praha-stavebni-prace.cz Alexa Rank History Chart

praha-stavebni-prace.cz aleax

praha-stavebni-prace.cz Html To Plain Text

P-stavební s.r.o. | Rekonstrukce dom? a byt? Praha Klávesové zkratky Na obsah stránky Mail Centrum.cz Na?ítám... Najisto.cz M?j profil menu úvodní strana Galerie Stavební práce Hodnocení Najisto.cz Bydlení Stavba a rekonstrukce Rekonstrukce budov Rekonstrukce byt? a rodinnych dom? P-stavební s.r.o. (Krňany - T?ebsín) P-stavební s.r.o. – rekonstrukce domu Praha Zajistíme vystavbu i rekonstrukce byt? a dom? v Praze Na?e spole?nost pro vás zajistí kompletní zednické a stavební práce v Praze. Na?ím oborem je vystavba rodinnych dom?, elektriká?ské a instalatérské ?i tesa?ské práce. Nabízíme pronájem pracovních sil pro va?i stavbu. Samoz?ejmostí je zaji?tění projektové dokumentace. Upravit údaje Je toto moje firma? Ano Ne Share on Facebook Share on Google+ Share on Twitter tel: +420 720 429 237 e-mail: pesina@zednici.cz web: www.zednici.cz T?ebsín 5 257 44 Krňany mapa volat Kontaktní osoby Ji?í Pe?ina Telefon: +420 720 429 237 E-mail: pesina@zednici.cz Hodnocení * * * * * 2 hodnocení Ohodnotit gavik 29.7.2014 * * * * * Pan Pe?ina je odborník na svém místě, na kterém je vidět, ?e ho práce baví. Děkujeme za krásně zrekonstruovanou chaloupku, do které bychom se mohli nastěhovat i natrvalo. zobrazit v?echna hodnocení Navigovat Více informací Rekonstrukce domu i bytu Mezi hlavní ?innosti na?í spole?nosti zednické práce a rekonstrukce a vystavba rodinnych dom?. Jsme tu pro v?echny, které ?eká rekonstrukce domu, bytu ?i bytového jádra. Rekonstruujeme také p?dní vestavby. Zajistíme ve?keré ?emeslné práce, které jsou s rekonstrukcí va?eho objektu spojené, a? u? se jedná o elektriká?ské, instalatérské ?i truhlá?ské práce. P?sobíme v Praze a St?edo?eském kraji. Komplexní servis Na?im zákazník?m nabízíme komplexní servis, díky kterému u?et?í spoustu starostí. Postaráme se o vyběr a vyhodny nákup stavebního materiálu, v?etně jeho dopravy. Vypracujeme projektovou dokumentaci a v p?ípadě rekonstrukce koupelny ?i celého bytového jádra vytvo?íme také 3D vizualizaci. Adaptace rekrea?ních objekt? Rozhodli jste se, ?e chcete obyvat va?i chalupu natrvalo? Kromě rekonstrukcí byt? a dom? provádíme také adaptace - rekonstrukce chat a rekrea?ních objekt? a fasád. Poradíme si i v p?ípadě, ?e je vá? objekt chráněnou památkou. U rekonstrukce domu nám budou asistovat zku?ení restauráto?i a ?tukaté?i s platnou licencí. Zpracujeme ve?keré restaurátorské zprávy a dokumentaci pot?ebnou k dokon?ení rekonstrukce a p?i jednání s p?íslu?nymi orgány. Pokud hledáte odborníka na rekonstrukce byt?, dom? ?i dal?ích objekt?, neváhejte nás kontaktovat! Otevírací doba Po 8:00 – 18:00 út 8:00 – 18:00 St 8:00 – 18:00 ?t 8:00 – 18:00 Pá 8:00 – 18:00 Máme právě otev?eno Galerie p?edchozí dal?í zobrazit celou galerii Stavební práce Zednické práce Vystavba rodinnych dom? Rekonstrukce chat a chalup pro bydlení zobrazit celou nabídku Napi?te nám Povinná pole Zpráva: Vá? e-mail: Zasíláte poptávku? Za?krtněte a získejte zdarma nabídky od r?znych dodavatel? z Poptávej.cz více Telefon: Jméno: Vyplněním kontaktního formulá?e a jeho odesláním souhlasím se za?azením v?ech mnou poskytnutych osobních údaj? uvedenych na kontaktním formulá?i (dále jen ?údaje“) do databáze spole?nosti Economia, a.s., I?: 28191226, DI?: CZ28191226, se sídlem Praha 8, Pernerova 673/47, PS? 186 00, zapsaná v oddílu B vlo?ce 12746 obchodního rejst?íku vedeného Městskym soudem v Praze, jako?to správce (dále jen ?Spole?nost“), a s jejich následnym zpracováním, p?ípadně prost?ednictvím t?etí osoby-zpracovatele, pro marketingové ú?ely, tj. nabízení vyrobk? a slu?eb Spole?nosti, jako? i t?etích osob, v?etně zasílání informací o po?ádanych akcích, novych produktech, jinych aktivitách a novinkách s tím, ?e k poskytnutym údaj?m mohou byt p?i?azeny i dal?í údaje. Zároveň uděluji souhlas s vyu?itím svého elektronického kontaktu uvedeného p?i registraci za ú?elem zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem ?. 480/2004 Sb., zákon o některych slu?bách informa?ní spole?nosti v platném znění, a to v?etně jeho p?edání subjektu, jeho? slu?by/zbo?í jsem poptával a dále spole?nosti iFORO Group, s.r.o. se sídlem Melodická 1380/1, Stod?lky, 158 00 Praha 5, I?: 03629619, provozující server Poptávej.cz. Souhlas dle tohoto ustanovení uděluji na dobu do odvolání souhlasu, maximálně v?ak na dobu 10-ti let. V této souvislosti beru na vědomí, ?e mám práva dle § 11, 21 zák. ?. 101/2000 Sb., tj. zejména ?e poskytnutí mych údaj? je dobrovolné, ?e sv?j souhlas mohu bezplatně a písemně kdykoliv na adrese sídla Spole?nosti ?i emailu: info@najisto.cz odvolat, mám právo p?ístupu ke svym osobním údaj?m a právo na opravu těchto osobních údaj?, blokování nesprávnych osobních údaj?, jejich likvidaci, atd. V p?ípadě pochybností o dodr?ování práv Spole?ností se mohu na Spole?nost obrátit a p?ípadně se s podnětem mohu obrátit i p?ímo na ú?ad pro ochranu osobních údaj? se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. Opi?te text "23": Odeslat Sekce a ?títky Rekonstrukce byt? a rodinnych dom? Krňany montá? sádrokarton? Rekonstrukce a zateplování fasád stavební práce Sádrokartony, podhledy a p?dní vestavby vystavba rodinnych dom? Zednické práce zedníci ?emeslníci Vyzkou?ejte také Stavitelství Kroutil, s.r.o. - Stavíme rodinné domy Na?e stavební firma dodává p?edev?ím rodinné domy na klí?, ale ... Petr Mach - Rekonstrukce byt? Mělník Během své p?sobnosti na ?eském trhu jsme se zamě?ili na stavební ... Franti?ek Sodomka - Elektroinstala?ní práce Provádíme rekonstrukce bytovych jader, rodinnych dom? a ... KOBLIHA STAVITELSTVí s.r.o. - Stavebniny a stavební práce Prodáváme stavebniny a kompletní sortiment stavebních materiál? ... RD KOMEX s.r.o. - rekonstrukce domu OKAL Zamě?ujeme se na montované domy OKAL. Provádíme celkové ... TZ Therm a.s. - pasivní domy a domy na klí? Chcete bydlet moderně se zaji?těním tepelné pohody v zimě i v ... Doporu?ujeme pokládka plovoucí podlahy (Praha) Pomohu vám s rekonstrukcí bytovych jader i rodinnych ... Reklama Agentura Najisto P?ehled reklamních produkt? Podpora pro klienty: 225 378 333 Po - Pá 09:00 - 17:00 V?echny kontakty Obchodní podmínky Zpravodajství Zprávy Sport online Kultura Ekonomika Auto Fotogalerie Wiki Magazíny ?ena D?m Zdraví Pohádky online Finance Celebrity Sex a vztahy Praktické slu?by TV program Aktuální po?así Horoskop Centrum firem Slovník Kurzy měn Kalkula?ky online Inzerce a katalogy Bazar online Autobazar Nemovitosti Sleva Pobytové zájezdy Nabídky práce Recepty online Komunikace a zábava E-mail Xchat Seznámení se ?enou Vtipy Hry Svátky Digitální fotoalba Sekce Agentura Najisto Centrum.cz Atlas.cz 1999 – 2016 ? Economia, a.s. O nás V?echny slu?by Volná místa Reklama Propagace firmy V?eobecné podmínky Cookies Nápověda Powered by Najisto.cz Najisto.cz P?idat firmu Kontakt

praha-stavebni-prace.cz Whois

Domain Name: PRAHA-STAVEBNI-PRACE.CZ